เกี่ยวกับเรา...บีเค การ์เด้นท์

           ชื่อ : หจก. บีเค การ์เด้นท์

สถานที่ตั้ง : 25/1 ม.3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.ปทุมธานี 11120

 โทรศัพท์  : 024114499

แฟกซ์       : 024129622

อีเมล         : plantbk@hotmail.com

ผู้จัดการ    : บุณรา   ชาติปรีดี  วทม. พืชสวน, สจล.

ที่ปรึกษาด้านเทคนิคการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ : เกรียงศักดิ์   ชาติปรีดี (นักวิชาการเกษตรระดับปฏิบัติการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ที่ปรึกษาด้านวิชาการพืช : บัญชา   สะและ   (พนักงานราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่  กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย : พ.ต.อ.(พิเศษ) กระสินธุ์   ชาติปรีดี  อดีตรองผู้บังคับการ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกอบธุรกิจ : ดูแล และออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ ครบวงจร

 

Visitors: 28,329